Chuyển tới nội dung

Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã tham gia thực hiện

29.04.2020

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA THỰC HIỆN

ĐẾN 2019

STT

Tên đề tài, dự án

Năm thực hiện

Cấp thực hiện, mã số, chủ nhiệm

1

Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học và đề xuất định hướng quy hoạch không gian biển Phú Quốc – Côn Đảo, phục vụ phát triển bền vững

2013-2015

Nhà nước; KC.09.16/11-15;

PGS. TS. Phạm Quý Nhân

2

Lượng giá kinh tế do xói lở - bồi tụ tại khu vực cửa sông cửa biển nhằm phục vụ công tác quản lý: nghiên cứu thí điểm tại cửa Đại (Quảng Nam) và cửa Ninh Cơ (Nam Định)

2014-2016

Cấp bộ; TNMT.04.10-15;

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của dự án đê biển Vũng Tàu – Gò Công tới các hệ sinh thái ven biển

2014-2016

Cấp nhà nước; G77.2011;

PGS.TS. Lê Xuân Tuấn

4

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập tổ hợp các phương pháp định hướng khoanh định túi khí nông phục vụ  điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển, thí điểm áp dụng tại khu vực vùng biển vịnh Gành Rái (Gò Công – Vũng Tàu)

2017-2020

Cấp bộ; TNMT.2017.06.15;

TS. Nguyễn Hồng Lân

5

Nghiên cứu, xây dựng mô hình khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái vùng triều từ Vũng Tàu đến Kiên Giang

2018-2020

Cấp nhà nước; KC.09.21/16-20;

PGS.TS. Lê Xuân Tuấn