Chuyển tới nội dung

Khoa Khoa học biển và hải đảo

Tin tức

Chào mừng ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Chào mừng ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

05.06.2019
Ngày Đại dương thế giới (World Ocean’s Day) là sáng kiến đầu tiên được Chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro. Sau đó được Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) của UNESCO thừa nhận vào Năm quốc tế đại dương 1998 tổ chức tại Lisbon (Bồ Đào Nha), khi ấy Việt Nam cũng tham gia sự kiện này.

Thông tin tuyển sinh

Giới thiệu ngành học Quản lý biển

Giới thiệu ngành học Quản lý biển

30.10.2019
Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý biển (QLB) gồm có 125 tín chỉ trong đó có bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương gồm 33 TC; Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm 80 TC (Trong đó: Kiến thức cơ sở ngành: 36 TC, kiến thức chuyên ngành: 44 TC); Đồ án tốt nghiệp: 12 TC.