Chuyển tới nội dung

Thông báo điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển đại học chính quy ngành Quản lý biển

24.06.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là Trường duy nhất trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo Chương trình Đại học ngành Quản lý biển (Mã ngành 7850199) do Khoa Khoa học biển và Hải đảo thực hiện. Hiện nay, Trường đang nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh Chương trình đại học ngành Quản lý biển khóa 2020 - 2024 (khóa 10).

Mã tổ hợp môn xét tuyển: 

A00: Toán, Lý Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C01: Ngữ Văn, Vật lý, Tiếng Anh

D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

Bài viết khác