Chuyển tới nội dung

Giảng viên

anh sách cán bộ khoa Khoa học biển và Hải đảo

I. Danh sách giảng viên cơ hữu

1. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Lân - Trưởng khoa.Image may contain: 1 personImage may contain: 1 person

Image may contain: 1 person

- Tiến sĩ, GVC Nguyễn Hồng Lân

- Chuyên ngành: Hải dương học, Toán Lý, CNTT

- Email: nhlan@hunre.edu.vn; nnhlan@gmail.com

Lý lịch khoa học giảng viên, Lý lịch khoa học đầy đủ.

- Link research gate: https://www.researchgate.net/profile/Nguyen-Lan-18

2. Tiến sĩ Bùi Đắc Thuyết - Phó trưởng khoa (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

- Tiến sĩ Bùi Đắc Thuyết

- Chuyên ngành: Môi trường        

- Email:  buidacthuyet@gmail.com

3. Thạc sĩ Lê Văn Thiện (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

 

- Thạc sĩ Lê Văn Thiện

- Chuyên ngành: Khí tượng

- Email: thienmet@gmail.com

4. Tiến sĩ Đào Hoàng Tùng (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

- Tiến sĩ Đào Hoàng Tùng

- Chuyên ngành: Kỹ thuật Biển

- Email: dhtung@hunre.edu.vn

5. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương Liên

 

- Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương Liên

- Chuyên ngành: Sinh thái học

- Email: huonglien.nt.1988@gmail.com

6. Thạc sỹ Bùi Đức Toàn (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

 

- Thạc sỹ Bùi Đức Toàn 

- Chuyên ngành: Công trình thủy

- Email: buitoan83@yahoo.com

7. Thạc sỹ Nguyễn Thị Lan ( Xem lý lịch khoa học tại đây)

- Thạc sỹ Nguyễn Thị Lan

- Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình bờ biển

- Email: lannt2112@gmail.com

8. NCS Vũ Văn Lân ( Xem lý lịch khoa học tại đây )

- Thạc sỹ Vũ Văn Lân

- Chuyên ngành: Kỹ thuật công trình biển và Quản lý tổng hợp vùng bờ

- Email: vuduclan123@gmail.com


II.  Danh sách chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng

1. Tiến sỹ Nguyễn Đăng Đạo

 

- Tiến sĩ Nguyễn Đăng Đạo    

- Chuyên ngành: Kinh tế

- Email: nddao@monre.gov.vn

 2. PGS.TS Bùi Xuân Thông - Trưởng bộ môn Khí tượng thủy văn biển

 

- Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Thông

- Chuyên ngành: Hải dương

- Email: thong.buixuany@yahoo.com

3. PGS. Tiến sĩ Lê Xuân Tuấn (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

- PGS. Tiến sĩ Lê Xuân Tuấn

- Chuyên ngành: Khoa học môi trường biển

- Email: tuanxuanle@yahoo.com

Hồ sơ giảng viên

4. Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Anh 

5. Tiến sĩ Trần Thị Minh Hằng (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

- Tiến sĩ: Trần Thị Minh Hằng

- Chuyên ngành: Quản lý và Bảo tồn Biển

- Email: hangtm.vn@gmail.com

III. Thư ký khoa

- ThS. Vũ Thu Huyền

- Chuyên ngành: Quản lý biển

- Email: vthuyen@mail.hunre.edu.vn