Chuyển tới nội dung

Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển

06.12.2023
 1. Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển 2019 (ĐH7,8,9,10)
  1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo
  2. Bản mô tả chương trình đào tạo năm 2019
    
 2. Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển 2021 (ĐH11)
  1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo
  2. Bản mô tả chương trình đào tạo năm 2021
    
 3. Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển 2022 (ĐH12,13)
  1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo
  2. Bản mô tả chương trình đào tạo năm 2022
Bài viết khác