Chuyển tới nội dung

Bảo vệ tốt nghiệp sinh viên khoa Khoa học biển và hải đảo đợt 2 năm 2021

09.07.2021

Trong hai ngày 7-8/7/2021, tại khoa Khoa học biển và hải đảo đã tổ chức các hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa DH7 ngành Quản lý biển và Khí tượng thủy văn biển. Các đề tài được lựa chọn đều là những vấn đề đang được thế giới quan tâm: Sự tăng lên của nhiệt độ bề mặt nước biển, sự ô nhiễm dầu trên biển, sinh vật biển, chất thải rắn sinh hoạt, năng lượng biển, quản lý môi trường ven biển.

Các Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp được tổ chức đối với sinh viên theo học ngành Quản lý biển (QB) và Khí tượng thủy văn biển (KB). Tham gia Hội đồng đánh giá là các giảng viên thuộc trường và khoa.

Các Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, khách quan đánh giá được kết quả thực hiện công việc làm Đồ án và Khóa luận tốt nghiệp của các em sinh viên. Sau buổi bảo vệ các em sinh viên hoàn thiện sửa chữa các báo cáo theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và thực hiện các thủ tục để xét tốt nghiệp trong thời gian sắp tới.

Chúc mừng các em sinh viên đã bảo vệ thành công.

Hội đồng họp theo hình thức trực tuyến.

Nguồn: Khoa Khoa học biển và hải đảo.

Bài viết khác