Chuyển tới nội dung

Chương trình đào tạo hệ vừa học vừa làm ngành Quản lý biển

18.06.2021

Mục tiêu cụ thể:

Đào tạo cử nhân Quản lý biển đạt được các kiến thức, kỹ năng sau:

+ Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về biển; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong quản lý biển để phát triển kiến thức mới; có kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến quản lý biển.

+ Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề trong quản lý biển;

+ Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các chủ đề chính trong công việc ngành quản lý biển; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống trong quản lý biển thường gặp; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công tác quản lý biển.

+ Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

+ Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

Chương trình đào tạo xem tại đây

Đề cương chi tiết xem tại đây

Bài viết khác