Chuyển tới nội dung

Tổ chức hoạt động ngoại khóa hướng nghiệp sinh viên

30.10.2019

Tổ chức hoạt động ngoại khóa hướng nghiệp sinh viên:

Trong các năm học 2015-2019 Khoa Khoa học Biển và Hải đảo đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định cho sinh viên các lớp. Mục đích của các chuyến đi thực tế trong lần này và những lần tiếp theo nhằm để các sinh viên có thêm kiến thức thực tế bổ sung cho bài học trên lớp và khả năng áp dụng những kiến thức đã được học trong công việc chuyên môn sau này.

Trong chuyến đi, các em sinh viên đã được các giảng viên cùng cán bộ Vườn Quốc Gia giới thiệu tổng quan chung về VQG, quy hoạch sử dụng VQG, những vấn đề đang gặp phải như ô nhiễm, tăng dân số, mâu thuẫn sử dụng tài nguyên. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được tìm hiểu về những mô hình, giải pháp quản lý đã được áp dụng để giảm thiểu những vấn đề đó như: Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng, mô hình chuyển đổi sinh kế bền vững: trồng nấm, nuôi ong, v.v.

Ngoài những kiến thức được thu thập từ bài giới thiệu, sinh viên được trực tiếp tham quan học tập ở mô hình trồng nấm, ươm cây rừng ngập mặn, đi thuyền trong vùng vườn quốc gia, quan sát các loài chim di cư, chim quý hiếm. Qua những công việc thực tế này, sinh viên trực tiếp thu thập cho mình kiến thức về quy hoạch VGQ, các đặc tính đặc trưng của cây rừng ngập mặn, vai trò quan trọng của hệ sinh thái rừng ngập mặn. Ngoài ra, sinh viên cũng được tham quan các phân vùng nuôi ngao bền vững trong vùng đệm của VQG. Sau chuyến đi thực tế các em sinh viên đã viết bài thu hoạch coi như một bài kiểm tra trong quá trình học tập của học kỳ.