Chuyển tới nội dung

Bảo vệ tốt nghiệp sinh viên DH6 - ngành Quản lý biển, Khí tượng thủy văn biển

09.07.2020

Căn cứ theo QĐ Thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khoa Khoa học biển và Hải đảo (Đợt 2 - tháng 6 năm 2020), trong ngày 26 tháng 6 năm 2020 Khoa Khoa học biển và Hải đảo đã tổ chức đợt bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên các ngành học Khí tượng thủy văn biển và Quản lý biển khóa DH6. 

Các Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp được chia thành hai nhóm chính theo hai ngành học Khí tượng thủy văn biển (KB) và Quản lý biển (QB). Tham gia Hội đồng đánh giá là các giảng viên thuộc trường và khoa.

Các Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, khách quan đánh giá được kết quả thực hiện công việc làm Đồ án và Khóa luận tốt nghiệp của các em sinh viên. Sau buổi bảo vệ các em sinh viên hoàn thiện sửa chữa các báo cáo theo ý kiến của các thành viên Hội đồng và thực hiện các thủ tục để xét tốt nghiệp trong thời gian sắp tới.

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các em sinh viên bảo vệ thành công.

 

Bài viết khác