Chuyển tới nội dung

Hợp tác liên kết đào tạo đại học

29.04.2020

 

Hiện nay, Khoa đã và đang hợp tác đào tạo trong hướng dẫn sinh viên thực tập, thực hiện đồ án tốt nghiệp và mời giáo viên thỉnh giảng với một số đơn vị:

- Tổng cục Biển và Hải đảo - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường;

- Viện Địa chất và địa vật lý biển – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam

- Viện khoa học KTTV và BĐKH

- Viện Nghiên cứu biển và hải đảo - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Một số các doanh nghiệp và các đơn vi sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như: Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.v.v

- Hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước về Tài nguyên và môi trường trong cả nước như: Chi cục biển và Hải đảo, Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc….

- Được sự giúp đỡ của Nhà trường, Khoa cũng đã mời một số Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên viên chuyên ngành của Uỷ ban lập pháp Quốc hội,  Bộ Tài nguyên và Môi trường đến trao đổi, phổ biến kiến thức chuyên môn cho cán bộ và sinh viên hệ đại học của Khoa.

Ngoài các giảng viên cơ hữu, hiện Khoa đã và đang có các hợp đồng với Giảng viên thỉnh giảng và liên kết đào tạo từ các trường đại học trong nước; các chuyên gia từ các cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Các đơn vị ngoài Bộ hoạt động trong lĩnh vực Quản lý biển đảo

Bài viết khác