Chuyển tới nội dung

Chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Biển năm 2021

25.06.2021

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân trình độ đại học về quản lý biển, bao gồm vùng bờ biển, hải đảo và đại dương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội biển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

Mục tiêu cụ thể

a) Có kiến thức cơ bản về giáo dục đại cương.

b) Có kiến thức cơ sở về quản lý biển (hải dương học, tài nguyên và môi trường biển, quản lý tổng hợp biển và vùng bờ biển, và quản lý nhà nước về biển).

c) Có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành và tin học đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quản lý biển và đại dương.

d) Có khả năng học tiếp ở các bậc sau đại học trong và ngoài nước theo các quy định hiện hành.

e) Nắm vững các kỹ năng thực hành nghề nghiệp và sử dụng được các công cụ quản lý trong quá trình triển khai các hoạt động quản lý biển; kỹ năng trong việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quản lý biển.

f) Có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các viện, trường, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ liên quan đến biển.

g) Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khỏe phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

Khối lượng kiến thức toàn khoá

Tổng số tín chỉ (TC) phải tích luỹ

133

Tỉ trọng (%)

Trong đó:

 

 

Khối kiến thức đại cương

((Không tính các học phần GDTC, GDQP-AN))

35

26.3

        + Các học phần chung:

19

14.3

        + Các học phần bắt buộc của Trường:

8

6.02

        + Các học phần của ngành:

8

6.02

Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp

98

73.7

Kiến thức cơ sở ngành

14

10.5

       + Bắt buộc:

14

10.5

       + Tự chọn:

 0

Kiến thức ngành

54

40.6

       + Bắt buộc:

39

29.3

       + Tự chọn:

15

11.3

Kiến thức chuyên ngành

18

13.5

      + Bắt buộc:

18

13.5

      + Tự chọn:

0

0

Kiến thức thực tập, khóa luận tốt nghiệp

12

9.0

Đối tượng tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường.

- Tiêu chí tuyển sinh: Theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo; của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hàng năm.

Chi tiết xem link dưới đây:

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác