Chuyển tới nội dung

Thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020

01.07.2020

Thời gian tuyển sinh:

Nhà trường tiếp nhận hồ sơ ĐKXT đợt 1: đến trước 17h00 ngày 18/09/2020

Công bố kết quả trúng tuyển: dự kiến trước 17h00 ngày 22/09/2020.

Thời gian xác nhận nhập học (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học): Dự kiến trước 17h00 ngày 03/10/2020 (theo dấu bưu điện). Các đợt tuyển sinh bổ sung (dự kiến, nếu có): Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung đợt 1 từ 04/10/2020 tới trước 17h00 ngày 20/10/2020.

Công bố trúng tuyển và xác nhận nhập học từ 22/10/2020 đến trước 17h00 ngày 28/10/2020. Nhà trường công bố thời gian các đợt tuyển sinh bổ sung tiếp theo nếu còn chỉ tiêu trong thời gian quy định của BGD&ĐT.

Chi tiết xem tại đây

 

Bài viết khác