Chuyển tới nội dung

Dữ liệu mở về môi trường

15.09.2017

Trang web này cùng toàn bộ dữ liệu được thu thập, xử lý và công bố bởi Trung tâm Con người và Thiên nhiên, áp dụng giấy phép bản quyền mở CC BY-SA 4.0. Các nội dung tóm lược đều được trích dẫn từ tài liêu gốc, áp dụng nguyên tắc sử dụng công bằng và tôn trọng quyền tác giả. Tài nguyên và các dữ liệu trên trang web Dữ liệu mở về Môi trường và Phát triển (ODV) được thu thập từ các tài liệu đã công bố và chia sẻ miễn phí với mục tiêu cung cấp thông tin rộng rãi cho công chúng. Trang web này không phải là dịch vụ mang tính thương mại và không do cơ quan nhà nước hay một cơ chế liên chính phủ nào vận hành. Thông tin công bố trên trang web đã được kiểm tra và xác minh. Mặc dù vậy, chúng tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với thông tin do bên thứ ba cung cấp. ODV không đại diện hay chịu trách nhiệm, cả về khía cạnh thực tế và luật pháp, về tính chính xác, toàn vẹn và tương thích của dữ liệu và tài liệu được công bố hoặc tham chiếu. Chúng tôi khuyến khích người dùng khai thác sâu dữ liệu trên trang web để phục vụ nghiên cứu của bản thân, đồng thời chia sẻ lại kết quả nghiên cứu của quý vị nhằm giúp trang web ngày hoàn thiện dữ liệu. Với việc truy cập và khai thác dữ liệu trên trang web ODV, người dùng cam kết chịu trách nhiệm cá nhân khi quyết định tin cậy các thông tin được cung cấp, không gây phiền hà hay đổ trách nhiệm cho các cá nhân, tổ chức tham gia phát triển và xây dựng nội dung trang web, ngay cả khi xảy ra bất cứ sự thiệt hại, mất mát nào từ quá trình sử dụng dữ liệu.

Xem chi tiết tại đây