Chuyển tới nội dung

Sinh hoạt ngoại khóa tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

23.11.2015

Ngày 23 tháng 11 năm 2015 các thầy cô cố vấn học tập lớp DH3KB1,2 phối hợp với các thầy cô dạy môn học Tính toán động lực biển 1 đã tổ chức cho 02 lớp DH3KB1,2 đi thăm quan, thực tế - học ngoại khóa tại các viện nghiên cứu chuyên ngành biển: Viện Địa chất và địa vật lý biển, Viện Vật lý Địa cầu – Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Tại buổi học ngoại khóa các sinh viên đã có dịp được thăm quan Trung tâm cảnh báo động đất sóng thần, Phòng thí nghiệm phân tích địa chất biển, Phòng máy thiết bị nghiên cứu, khảo sát biển.

Qua buổi học ngoại khóa các thầy cô đã giới thiệu cho các em sinh viên về công việc nghiên cứu khoa học biển của các nhà khoa học và đặc biệt các em đã có được hiểu biết về hoạt động của Trung tâm cảnh báo động đất sóng thần, quy trình làm việc của việc cảnh báo động đất sóng thần, các hệ thống máy thiết bị, phần mềm cảnh báo động đất sóng thần. Ngoài ra các em sinh viên cũng đã được giới thiệu về các loại máy thiết bị dùng trong khảo sát, đo đạc ngoài biển phục vụ nghiên cứu khoa học như: máy đo địa chấn, máy đo từ biển, các máy đo môi trường nước biển, CTD (đo nhiệt muối…), ADCP (đo dòng chảy), các máy phân tích mẫu trầm tích ….

Các em sinh viên đã rất nhiệt tình tham gia đầy đủ buổi học ngoại khóa, qua buổi học ngoại khóa các em có thêm những hiểu biết nhất định về ngành học của mình cũng như những nhu cầu đòi hỏi của công việc theo chuyên ngành các em đang theo học trong tương lai sau khi tốt nghiệp đại học.

Khoa Khoa học biển và Hải đảo xác định rõ việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các lớp sinh viên theo các chuyên ngành về biển như là một nhiệm vụ thường xuyên trong các hoạt động đào tạo, giảng dạy của khoa. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa có những lợi ích như:

Một là: Đây là cầu nối gắn liền việc học lý thuyết trong trường của sinh viên với việc nghiên cứu thực tiễn ở các Viện khoa học chuyên ngành về biển nói riêng và các chuyên ngành khoa học khác nói chung.

Hai là: Hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên hiểu rõ các yêu cầu về công việc thực tế trong quản lý biển và nghiên cứu biển đòi hỏi từ đó giúp các em có những định hướng trong công việc học tập của mình khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Ba là: Thông qua buổi làm việc, giúp sinh viên định hướng rõ ràng hơn về vị trí việc làm, khả năng làm việc trong tương lai khi các em tốt nghiệp.

Bốn là: Đây là dịp thuận lợi để các cơ quan chuyên ngành biển tiếp cận với các em và cùng với nhà trường tìm ra những ứng viên nhân sự ưu tú để tuyển dụng trong tương lai.

Trong thời gian sắp tới khoa Khoa học biển và Hải đảo sẽ tổ chức các buổi học ngoại khóa tương tự cho các lớp còn lại.

Ảnh minh họa:

Tại viện Vật lý địa cầu - VAST

Tại phòng máy khảo sát biển

Tại Trung tâm cảnh báo sóng thần

Tại phòng thí nghiệm phân tích