Chuyển tới nội dung

Tặng bằng khen và trao học bổng cho sinh viên học giỏi

24.04.2020

Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-TĐHHN, ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5601/QĐ-TĐHHN, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2016-2017;

Căn cứ Thông báo số 1640/TB-TĐHHN, ngày 23 tháng 05 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phương án cấp tiền học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy học kỳ II – năm học 2016-2017;

Xét đề nghị của Hội đồng xét học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên;


Ngày 20/09/2017 tại Lễ khai giảng đại diện Ban giám hiệu nhà trường đã trao học bổng cho sinh viên học giỏi là em:

Trần Quỳnh Lan - sinh viên lớp DH4QB (đứng thứ 2 từ trái sang).

Chúc mừng em.

Ngày 20/09/2017 

Bài viết khác