Chuyển tới nội dung

Thông báo tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch covid-19

22.04.2020

 

THÔNG BÁO TIẾP TỤC TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 1. Tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến qua mạng đối với những học phần lý thuyết, lý thuyết kết hợp thực hành cho đến khi học viên và sinh viên quay trở lại Trường học tập. Khi học viên, sinh viên quay trở lại Trường, giảng viên lên lớp trực tiếp vào tuần học cuối cùng theo Thời khóa biểu để hệ thống hóa kiến thức hoặc thảo luận thêm những vấn đề người học chưa rõ.

2. Đối với các học phần lý thuyết kết hợp thực hành đang triển khai, nếu nội dung thực hành không thể giảng dạy trực tuyến thì nội dung này được thực hiện khi học viên, sinh viên trở lại Trường (nếu đảm bảo tiến độ chung của năm học) hoặc được chuyển vào kế hoạch học kỳ sau. Học viên, sinh viên được bảo lưu kết quả học tập đã tích lũy được.

3. Đối với các học phần thí nghiệm, thực hành, thực tập..., các khoa/bộ môn tiếp tục rà soát, nếu không thể triển khai qua công cụ dạy học trực tuyến sẽ chuyển kế hoạch đào tạo năm sau.

4. Học viên, sinh viên chú ý theo dõi Website Trường để kịp thời cập nhật kế hoạch, thời khóa biểu điều chỉnh khi tình hình dịch bệnh đã ổn định trước khi quay trở lại Trường học tập.

 

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác