Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc tuyển sinh chương trình đại học ngành Quản lý biển

12.05.2020

Kính gửi: Quý cơ quan đơn vị, cá nhân

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là Trường đại học công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu và quản lý biển là một trong những chương trình ưu tiên của Trường theo định hướng Nghị quyết số 36/NQTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là Trường duy nhất trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo Chương trình Đại học ngành Quản lý biển (Mã ngành 7850199) do Khoa Khoa học biển và Hải đảo thực hiện. Hiện nay, Trường đang nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh Chương trình đại học ngành Quản lý biển khóa 2020 - 2024 (khóa 10).

Kính mong Quý cơ quan xem xét, thông báo tới các cán bộ để có thêm thông tin và khuyến khích, định hướng cho các em học sinh tại địa phương đăng ký hồ sơ dự tuyển vào ngành Quản lý biển, góp phần đào tạo, xây dựng nguồn nhận lực cho ngành cũng như các địa phương ven biển.

Chúng tôi gửi kèm theo đây thông báo tuyển sinh ngành Quản lý biển. Các thông tin tuyển sinh cũng được đăng tải trên trang web của Trường, Khoa Khoa học Biển và Hải đảo tại địa chỉ:

https://bhd.hunre.edu.vn/phuong-an-tuyen-sinh-nganh-quan-ly-bien-nam-2020.html

Quý cơ quan có thể sao chụp các tài liệu này và gửi cho các cán bộ, các trường THPT tại địa phương và các phụ huynh học sinh quan tâm.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./. 

Hiệu trưởng

PGS. TS. Hoàng Anh Huy

Toàn văn thông báo xem tại đây

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác