Chuyển tới nội dung

Chương trình thực tế hướng nghiệp sinh viên năm 2020 - 2021

02.07.2021

Khoa học biển và Hải đảo hằng năm tổ chức các chương trình thực tế hướng nghiệp sinh viên nhằm tạo môi trường học tập thực tế cho sinh viên về các vấn đề quản lý quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ, bao tồn đa dạng sinh học, các quá trình hải dương học tác động đến vùng ven biển.

Năm 2020 Khoa học biển và Hải đảo đã tổ chức sinh viên thăm quan rừng quốc gia Xuân Thủy, Nam Định và bờ biển Thịnh Long, Nam Định để xác định các vấn đề liên quan đến bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và quá trình xói lở bờ biển. Dưới đây là các hình ảnh chương trình thực tế hướng nghiệp sinh viên.

Sinh viên thăm quan cồn cát tại Cồn Lu khu vực cửa sông Ba Lạt ,Nam Định.

Sinh viên thăm quan trung tâm vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định.

Sinh viên đi thuyền thăm quan rừng ngập mặn, Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Team building, hoạt động ngoại khóa sau khi đi thực tập thăm quan tại Cát Bà.

Sinh viên thăm quan rừng ngập mặn Phù Long, Cát Bà.

Sinh viên thăm quan hoạt động nuôi thủy hải sản tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà.

Nguồn: Khoa Khoa học biển và hải đảo.

Bài viết khác