Chuyển tới nội dung

Lịch sử hình thành và phát triển

18.04.2020

Bộ môn Khoa học biển được thành lập theo Quyết định số 330/QĐ-TĐHHN ngày 27/2/2013 về việc thành lập bộ môn Khoa học biển của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/6/2013 về chức năng nhiệm vụ của trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bộ môn Khoa học Biển chính thức được nâng cấp lên thành Khoa Khoa học Biển và Hải đảo.

Hiện tại, khoa gồm 11 giảng viên thuộc 2 bộ môn chuyên môn: 

Bài viết khác