Chuyển tới nội dung

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ

05.09.2020

Vào lúc 15g30 ngày 21/08/2020 tại phòng B202, trường ĐHTNMTHN tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài cấp Bộ mở mới năm 2017 với các thông tin sau:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập tổ hợp các phương pháp định hướng khoanh định túi khí nông phục vụ  điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển, thí điểm áp dụng tại khu vực vùng biển vịnh Gành Rái (Gò Công - Vũng Tàu).

2. Mã số: TNMT.2017.06.15

3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hồng Lân

Buổi bảo vệ nghiệm thu được tiến hành với sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Phạm Quý Nhân và các thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập Hội đồng: Số 2861/QĐ-TĐHHN ngày 06/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Tham dự buổi bảo vệ có Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hồng Lân và các thành viên tham gia đề tài cùng các khách mời.

Kết thúc buổi bảo vệ đề tài được đánh giá xếp loại Khá, Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm hoàn thiện các báo cáo, sản phẩm và hồ sơ để nộp lên Bộ TNMT chuẩn bị cho việc bảo vệ các cấp tiếp theo theo quy định.

Khoa Khoa học biển và hải đảo

 

Bài viết khác