Chuyển tới nội dung

Thông báo điều chỉnh tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020

24.06.2020

Các tổ hợp môn điều chỉnh bao gồm:

TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:

1 Kế toán: C00-> C03, C07-> A00
2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: C00-> C03, C07-> A00
3 Quản trị kinh doanh : C07-> A00
4 Marketing: C07-> A00
5 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng:C07-> A00
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: C07 -> A00
7 Quản trị khách sạn: C07-> A00
8 Sinh học ứng dụng: B02-> D01
9 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: B02 -> D15
10 Quản lý biển: B02-> C01

TẠI PHÂN HIỆU THANH HÓA
1 Kế toán mã 7340301PH :C00-> C03, C07-> A00
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành mã 7810103PH:C07->A00

LƯU Ý:
- Thí sinh nộp hồ sơ online có tổ hợp thay đổi, thí sinh dùng mật khẩu (được cấp sau khi đăng ký) vào kiểm tra hồ sơ cá nhân.
- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp/ gửi bưu điện nhà trường sẽ liên hệ thí sinh trong thời gian tới.

Bài viết khác