Chuyển tới nội dung

Chương trình đại học vừa làm vừa học và liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021

04.04.2021

1. Thời gian tuyển sinh

1.1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/4/2021.

1.2. Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến: Ngày 20/5/2021

2. Địa điểm tuyển sinh: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng (ba mươi nghìn đồng) /01 hồ sơ.

6. Chỉ tiêu, ngành tuyển sinh và điều kiện, nguyên tắc xét tuyển 6.1. Đại học vừa làm vừa học (thời gian đào tạo 4 năm)

6.1.1. Chỉ tiêu: 325

6.1.2. Ngành tuyển sinh

Chi tiết xem tại đây

Bài viết khác