Chuyển tới nội dung

Hội thảo "Quản lý môi trường biển và vùng bờ"

20.04.2016

Tham gia Hội thảo có Giáo sư Chou Loke Minh cùng các cộng sự đến từ Viện nghiên cứu biển nhiệt đới, Đại học Quốc gia Singapore; các chuyên gia thuộc Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế IUCN Việt Nam, Quỹ bảo tồn động vật hoang dã WWF và đông đảo giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên của khoa Khoa học biển và các khoa, bộ môn trực thuộc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Hội thảo đã tập trung nghe và thảo luận các chủ đề chính bao gồm: Quản lý và kiểm soát ô nhiễm vùng bờ và cửa sông, quản lý rừng ngập mặn để thích ứng với biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học biển trong hoạt động khai thác khoáng sản và xây dựng bãi neo đậu tầu thuyền, quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng: Kinh nghiệm thực tiễn từ Việt Nam và Singapore.

 Buổi Hội thảo đã diễn ra với phần thảo luận sôi nổi và hữu ích của tất cả các đại biểu tham gia. Hội thảo đóng vai trò kết nối nghiên cứu giữa Khoa Khoa học Biển và Hải đảo với các Viện và các tổ chức nghiên cứu, đào tạo trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực môi trường biển và vùng bờ.

 

Ngày 26/04/2016 - KHB&HD

Bài viết khác