Chuyển tới nội dung

Quản trị biển và Quản lý biển.

06.05.2020


"Chính phương thức quản trị sẽ giúp chúng ta khắc phục 3 hạn chế lâu nay thường mắc phải: Không quản lý được đồng vốn, xã hội không vận hành theo đúng quy luật, không tạo ra được sự liên kết, phối hợp và đột phá trong phát triển. Tất cả những điều đó rất cần trong quản lý biển, đảo."

Xem các bài viết liên quan tại:

1. https://vietnamnet.vn/.../quan-tri-bien-chu-khong-phai...
2. https://vietnamnet.vn/.../phat-trien-dai-duong-phai-gan...

Do vậy trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo ngành Quản lý biển, khoa Khoa học biển và hải đảo đã không ngừng cải tiến cập nhật chương trình đào tạo để sinh viên được trang bị thêm những kiến thức về quản trị biển dần thay thế và bổ sung thêm cho các kiến thức về quản lý biển. Các kiến thức bổ sung giúp cho sinh viên tốt nghiệp có được những kiến thức mới nhất và tốt nhất đáp ứng nhu cầu đòi hỏi tuyển dụng của các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế hiện nay.

Hãy lựa chọn nghề và yêu nghề của mình, bạn sẽ thành công!

Chi tiết xem tại trang web: http://bhd.hunre.edu.vn
hoặc trao đổi thêm tại group của khoa:
https://www.facebook.com/groups/khoahocbienhaidao/

Các bạn sẽ nhận được những tư vấn cần thiết và sự quan tâm tới các bạn lâu dài về sau.

Bài viết khác