Chuyển tới nội dung

Thông báo tổ hợp môn xét tuyển đại học chính quy ngành Quản lý biển

02.07.2021

1. Đối tượng tuyển sinh - Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT). - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc.

3. Phương thức tuyển sinh - Xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT (Kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); - Xét tuyển đặc cách áp dụng đối với các thí sinh sau: + Thí sinh tốt nghiệp tại các trường chuyên THPT. + Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ĐKXT. + Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt học lực giỏi 3 năm: Lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12.

4. Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D01

5. Chỉ tiêu chung: 40

FB: https://www.facebook.com/groups/khoahocbienhaidao

Email: khoakhb@hunre.edu.vn

Webpage: https://bhd.hunre.edu.vn/

Bài viết khác