Chuyển tới nội dung

Ưu tiên lĩnh vực môi trường, biển và hải đảo trong xây dựng hệ cơ sở dữ liệu Quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường

25.05.2020

Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn bộ các số liệu quan trắc về tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động quan trắc về tài nguyên và môi trường. Đề án được thực hiện trong 6 năm từ năm 2017 đến năm 2022 và chia thành giai đoạn 1 (2017- 2020), giai đoạn 2 (2020 – 2022).

...

Xem chi tiết tại đây

(Nguồn: Tạp chí biển Việt Nam - https://biendao24h.vn/)

Bài viết khác