Chuyển tới nội dung

Tọa đàm: Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển

24.04.2021

Trân trọng giới thiệu video buổi Tọa đàm: Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển do Báo Tài nguyên và Môi trường.

Xem video tại đây.

Nguồn: monre.gov.vn

 

Bài viết khác