Chuyển tới nội dung

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

01.07.2020

Các nội dung điều chỉnh bao gồm: 

Điều chỉnh các tổ hợp môn tại trụ sở chính và Phân hiệu Thanh Hóa

TẠI TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:

1 Kế toán: C00-> C03, C07-> A00
2 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: C00-> C03, C07-> A00
3 Quản trị kinh doanh : C07-> A00
4 Marketing: C07-> A00
5 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng:C07-> A00
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: C07 -> A00
7 Quản trị khách sạn: C07-> A00
8 Sinh học ứng dụng: B02-> D01
9 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: B02 -> D15
10 Quản lý biển: B02-> C01

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Bài viết khác