Chuyển tới nội dung

Đội ngũ giảng viên

10.09.2015

Danh sách cán bộ khoa Khoa học biển và Hải đảo

I. Danh sách giảng viên

1. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Lân - Trưởng khoa.Image may contain: 1 personImage may contain: 1 person

Image may contain: 1 personImage may contain: 1 person

- Tiến sĩ, GVC Nguyễn Hồng Lân

- Chuyên ngành: Hải dương học

- Email: nhlan@portal.portal.hunre.edu.vn; nnhlan@gmail.com

Lý lịch khoa học giảng viên

2. Tiến sĩ Bùi Đắc Thuyết - Phó trưởng khoa (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

- Tiến sĩ Bùi Đắc Thuyết

- Chuyên ngành: Môi trường        

- Email:  buidacthuyet@gmail.com

3. Thạc sĩ Nguyễn Quốc Cường (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

- Thạc sĩ Nguyễn Quốc Cường

(Nghiên cứu sinh TS tại Úc từ tháng 3/2016)

- Chuyên ngành: Kỹ thuật Biển và Phát triển cảng

- Email: quoccuongwru@gmail.com

4. Thạc sĩ Lê Văn Thiện (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

- Thạc sĩ Lê Văn Thiện

- Chuyên ngành: Khí tượng

- Email: thienmet@gmail.com

8. NCS. Đào Hoàng Tùng (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

- Thạc sĩ Đào Hoàng Tùng

(Nghiên cứu sinh TS tại Hà Lan từ tháng 3/2016)

- Chuyên ngành: Kỹ thuật Biển

- Email: daohoangtung@hotmail.com

6. Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương Liên

- Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương Liên

- Chuyên ngành: Sinh thái học

- Email: huonglien.nt.1988@gmail.com

7. NCS. Bùi Đức Toàn (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

- Thạc sỹ Bùi Đức Toàn 

- Chuyên ngành: Công trình thủy

- Email: buitoan83@yahoo.com

8. ThS. Nguyễn Thị Lan

- Thạc sỹ Nguyễn Thị Lan

- Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình bờ biển

- Email: lannt2112@gmail.com

9. ThS.  Vũ Văn Lân

- Thạc sỹ Vũ Văn Lân

- Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình bờ biển

- Email: vuduclan123@gmail.com

II.  Danh sách chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng

1. Tiến sỹ Nguyễn Đăng Đạo

- Tiến sĩ Nguyễn Đăng Đạo    

- Chuyên ngành: Kinh tế

- Email: nddao@monre.gov.vn

 2. PGS.TS Bùi Xuân Thông - Trưởng bộ môn Khí tượng thủy văn biển

- Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Xuân Thông

- Chuyên ngành: Hải dương

- Email: thong.buixuany@yahoo.com

 3. PGS. Tiến sĩ Lê Xuân Tuấn - Phó trưởng khoa (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

- PGS. Tiến sĩ Lê Xuân Tuấn

- Chuyên ngành: Khoa học môi trường biển

- Email: tuanxuanle@yahoo.com

Hồ sơ giảng viên

4. Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Anh - Phụ trách bộ môn Quản lý biển

 

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Anh

- Chuyên ngành: Kinh tế

- Email: hoahaiduong21912@gmail.com

5. Tiến sĩ Trần Thị Minh Hằng (Xem lý lịch khoa học giảng viên tại đây)

- Tiến sĩ: Trần Thị Minh Hằng

- Chuyên ngành: Quản lý và Bảo tồn Biển

- Email: hangtm.vn@gmail.com

III. Thư ký khoa

- ThS. Vũ Thu Huyền

- Chuyên ngành: Quản lý biển, Khoa học Môi trường.

- Email: vthuyen@mail.hunre.edu.vn

 

Bài viết khác