Chuyển tới nội dung

Logo Khoa Khoa học biển và hải đảo

12.11.2015

Logo Khoa Khoa học biển và hải đảo

Ý tưởng chính

Khoa Khoa học biển và hải đảo là khoa thuộc trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có chức năng giảng dạy và nghiên cứu và vì vậy logo của khoa gắn liền với nhiệm vụ này.

Về hình tượng nghệ thuật

Logo được bao quanh bởi nền tròn xanh đậm – được đưa tên khoa bằng tiếng việt và tiếng anh đặc trưng cho bề mặt biển cả và những ngành khoa học biển đã và đang được nghiên cứu và đào tạo; đồng thời nền xanh đậm này cũng đặc trưng cho những kiến thức cần truyền đạt cho sinh viên khoa Khoa học biển và hải đảo nói riêng và sinh viên Đại học Tài nguyên và Môi tường nói chung.

Bên trong, ngọn lửa bên trên hình ảnh cuốn sách đang được mở ra có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là ngọn lửa nhiệt huyết của giảng viên và sinh viên sẽ tạo dựng thành công cho khoa trong hiện tại và tương lai. Hơn nữa, hình ảnh cuốn sách mở ra tạo nên hình tượng cánh chim giữa bầu trời kiến thức rộng lớn của khoa học, hình ảnh này cũng là nơi chắp cánh cho những thế hệ nối tiếp nhau trong những năm tháng học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại khoa.

Đặc biệt, hình ảnh đặc trưng cho khoa Khoa học biển và hải đảo chính là con tầu FMS (chữ cái đầu của tên tiếng anh của khoa Khoa học biển và hải đảo - Faculty of Marine Science) đang tiến tới mọi nơi trên từng kinh độ vĩ độ của quả địa cầu Trái Đất và cưỡi trên những con sóng tri thức ra khơi từ mảnh đất hình chữ S thân yêu.

Về màu sắc

Logo sử dụng năm gam màu: xanh đậm, xanh da trời, xanh lá cây, trắng và nâu đỏ. Gam màu xanh đậm là gam màu chủ đạo chính là đặc trưng cho các ngành Khoa học biển. Màu trắng được sử dụng uốn lượn theo hình chữ “S” tượng trưng cho đất nước Việt Nam.

Ban thiết kế Logo

Bài viết khác