Chuyển tới nội dung

Facebook Forum khoa Khoa học biển và hải đảo

25.04.2020

Nhằm tạo một diễn đàn để sinh viên của khoa có thể trao đổi với các giảng viên, văn phòng khoa Khoa học biển và hải đảo tạo diễn đàn (forum) trên Facebook với link: https://www.facebook.com/groups/732507376842461/

Đây cũng là một kênh rất hữu ích để truyền tải nhanh chóng các thông báo của  trường, khoa, các thông tin khác liên quan tới sinh viên.

Forum Khoa học biển

Bài viết khác