Chuyển tới nội dung

Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022

08.06.2022

Căn cứ theo Quyết định Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên số 1713/QĐ-TĐHHN ngày 11 tháng 5 năm 2022.

Ngày 26 tháng 5 năm 2022 khoa Khoa học biển và hải đảo tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên như sau:
 

TT

Tên đề tài

Giáo viên

hướng dẫn

Nhóm sinh viên

Lớp

  1.  

Nghiên cứu tính năng lượng sóng khu vực ven bờ biển tỉnh Thanh Hóa

TS. Nguyễn Hồng Lân

1/ Phạm Đoàn Hải Anh; 

2/ Đỗ Ngọc Hải; 

3/ Vũ Thị Thúy Nga

ĐH10QB

  1.  

Đặc điểm phân bổ và biến đổi của nồng độ chlorphylla-a từ số liệu vệ tinh trên biển vịnh Bắc Bộ trong 10 năm ( 2000 – 2010)

ThS. Lê Văn Thiện

1/ Lê Minh Châu; 

2/ Nguyễn Mạnh Hà; 3/ Hoàng Kim Đồng

ĐH10QB

  1.  

Nghiên cứu việc sử dụng mô hình thuỷ lực để đánh giá quá trình xói lở bờ biển tại khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

ThS. Vũ Văn Lân

1/ Hoàng Bá Kiên 

2/ Nguyễn Tất Thắng

ĐH8QB+ ĐH9QB

Các đề tài nghiên cứu được đánh giá cao đạt yêu cầu so với mục tiêu đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Khoa Khoa học biển và hải đảo.

Bài viết khác